PHOTOSHOP UT BINH BIEN SOAN VA SUU TAM

Go down

PHOTOSHOP UT BINH BIEN SOAN VA SUU TAM

Bài gửi  Admin on Fri May 20, 2011 5:26 pm

PHOTOSHOP
ÚT BỈNH BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM
21.5.2011

PHOTOSHOP CS5 EXTENDED
ÚT BỈNH UPLOAD 6.5.2011

DOWNLOAD CHƯƠNG TRÌNH PS CS5: http://goo.gl/SBcG2
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT PS CS 5:
http://goo.gl/zzY1T
LINKS DOWNLOAD PHOTOSHOP CS5 ÚT BỈNH UPLOAD
PHOTOSHOPCS5EXTENDED.part01:
mediafire.com ?f3hxpdve1ski8eq
PHOTOSHOPCS5EXTENDED.part02:
mediafire.com ?bdngde9wn92lijo
PHOTOSHOPCS5EXTENDED.part03:
mediafire.com ?2qt3kfpxvp7ewln
PHOTOSHOPCS5EXTENDED.part04:
mediafire.com ?2qtpv6b1t1f611b
PHOTOSHOPCS5EXTENDED.part05:
mediafire.com ?9vcppop8xm1yvsk
PHOTOSHOPCS5EXTENDED.part06:
mediafire.com ?wrgu3xadper1vod
PHOTOSHOPCS5EXTENDED.part07:
mediafire.com ?d4c4e8dhe78drur
LINKS DOWNLOAD PS CS5 ÚT BỈNH UPLOAD 6.5.2011:
http://goo.gl/gBxed
PHOTOSHOP CS5, 26 BÀI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
http://goo.gl/fb5VP
PHOTOSHOP CS5 ÚT BỈNH SƯU TẦM:
http://goo.gl/HQxXT
PHOTOSHOP CS5 LINKS DOWNLOAD 12 PART MEDIAFIRE:
http://goo.gl/pXrtC
90 Bài viết của Út Bỉnh:
http://goo.gl/YdmsU
PS CS5 Hướng dẫn làm Trắng Răng: http://goo.gl/N8sMM
Hướng dẫn làm Trắng Răng Dạng.DOC (683 KB):
http://utbinh.com/4/07052011/lamtrangrang.doc
Hướng dẫn làm Trắng Răng Dạng.PDF (549 KB):
http://utbinh.com/4/07052011/lamtrangrang.pdf
Hướng dẫn làm Trắng Răng Dạng.HTM:
http://utbinh.com/4/07052011/lamtrangrang.htm
Video hướng dẫn LÀM TRẮNG RĂNG
https://www.youtube.com/watch?v=0s5uFCKMRmw
BÓNG ĐỔ 17 BÀI VIẾT CỦA ÚT BỈNH (10,59 MB):
http://goo.gl/8m6bH
ACTIONS 15 BÀI VIẾT CỦA ÚT BỈNH (11,94 MB):
http://goo.gl/8Rgwl
900 ACTIONS PHOTOSHOP (40,30 MB):
http://goo.gl/IcoVC
Photoshop CS5: Ảnh Thiếu Sáng Dạng DOC (1,66 MB):
http://utbinh.com/4/11052011/anhthieusang.doc
XEM VIDEO: http://goo.gl/tN5jW
PHOTOSHOP CS5: ẢNH DƯ SÁNG DẠNG DOC (601 KB):
http://utbinh.com/4/12052011/anhdusang.doc
XEM VIDEO HƯỚNG DẪN ẢNH DƯ SÁNG: http://goo.gl/9KIWI
KS DưƠNG TRUNG HIẾU 30 DỈA VIDEO HƯỚNG DẪN:
http://goo.gl/2VhSO
30 Dỉa Video Hướng dẫn Photoshop của KS Hiếu dạng DOC (1,92 MB):
http://utbinh.com/4/12052011/30DIAKSDUONGTRUNGHIEU.doc
30 Dỉa Video Hướng dẫn Photoshop của KS Hiếu dạng PDF (1,67 MB):
http://utbinh.com/4/12052011/30DIAKSDUONGTRUNGHIEU.pdf
30 Dỉa Video Hướng dẫn Photoshop của KS Hiếu dạng HTM:
http://utbinh.com/4/12052011/30DIAKSDUONGTRUNGHIEU.htm
Tạo Dỉa Video Hướng dẫn thực hành Photoshop cảu KS Dương Trung Hiếu:
http://goo.gl/vQbTu
E-Book Photoshop cs5:
http://tinyurl.com/utbinh462

PHỤC HỒI ẢNH CHUYÊN NGHIỆP

23 Bài viết của Út Bỉnh
Links 4Shared: http://goo.gl/88oln
Links Mediafire: http://goo.gl/eLsJv
mediafire.com ?svl4d127hbnmelt

TẠO BÓNG ĐỔ TRONG PHOTOSHOP

17 Bài viết của Út Bỉnh: http://goo.gl/pKNPn
mediafire.com ?ir9qo5ocochla72

TẠO ACTIONS TRONG PHOTOSHOP

15 BÀI VIẾT CỦA ÚT BỈNH (11,94 MB): http://goo.gl/8Rgwl
mediafire.com ?0r8kbbokbb8x653

PHOTOSHOP CS4

90 Bài viết của Út Bỉnh:
http://goo.gl/YdmsU
21 LESSONS PHOTOSHOP CS4 (50,19 MB): http://goo.gl/KM2Zq
ĐỌC THÊM PHOTOSHOP CS4 (142,87 MB) : http://goo.gl/mABQt
200 KHUNG HÌNH MẪU (149,57 MB): http://goo.gl/2nx7h
KNOCK OUT VÀ EXTRACT PLUS ( 141,8 KB): http://goo.gl/n5FCS
SÁCH PHOTOSHOP CS 4 (79,98 MB): http://goo.gl/mVDPq
SẢN PHẨM PHOTOSHOP CS4 (1,55 MB): http://goo.gl/bTCyt
SỔ TAY PHOTOSHOP PART 1 (195,31 MB): http://goo.gl/XDB3X
SỔ TAY PHOTOSHOP PART 1 (195,31 MB): http://goo.gl/qY3Nj
SỔ TAY PHOTOSHOP PART 1 (163,17 MB) : http://goo.gl/fHEXC
HÌNH WALLPAPER XMAS (32,48 MB) : http://goo.gl/z2gvG


ACTIONS TRONG PHOTOSHOP
TẠO 9 ẢNH 3X4
 File DOC:http://goo.gl/RG9km
 File PDF:http://goo.gl/DOh6F
Video: http://tinyurl.com/utbinh471
http://goo.gl/TC5o http://goo.gl/lPae4
http://goo.gl/bbcZJ http://goo.gl/tLzpr
https://www.youtube.com/watch?v=XaDWr5yhc98
 Download ảnh “goc3x4” để thực tập:
 http://goo.gl/C5dLl
 Download ảnh utbinh3x4 để thực tập:
 http://goo.gl/8nyxn
 Tạo Dỉa Video Hướng dẫn thực hành Photoshop:
 http://goo.gl/vQbTu
 Download File Actions “tao9anh3x4.atn” tại (1,76 KB):
 http://goo.gl/ANugG
 File ảnh 4x6 của bạn hoặc ảnh Brigitte Bardot tại:
 http://goo.gl/WcWWj
 Tìm hiểu Máy In EPSON R230 Truyền mực liên tục:
 http://goo.gl/EVfw http://goo.gl/xoIi
 HƯỚNG DẪN DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT PS CS5
http://goo.gl/zzY1T
 ACTIONS 15 BÀI VIẾT CỦA ÚT BỈNH (11,94 MB):
http://goo.gl/8Rgwl
 File DOC:http://goo.gl/RG9km
 File PDF:http://goo.gl/DOh6F
 Video: http://tinyurl.com/utbinh471
http://goo.gl/TC5o
https://www.youtube.com/watch?v=XaDWr5yhc98
 Download ảnh “goc3x4” để thực tập
http://goo.gl/C5dLl
 Download ảnh utbinh3x4 để thực tập
http://goo.gl/8nyxn
 Tạo Dỉa Video Hướng dẫn thực hành Photoshop
http://goo.gl/vQbTu
 Download File Actions “tao9anh3x4.atn” http://goo.gl/ANugG
 File ảnh 4x6 của bạn hoặc ảnh Brigitte Bardot tại
http://goo.gl/WcWWj
 Tìm hiểu Máy In EPSON R230 Truyền mực liên tục
http://goo.gl/EVfw http://goo.gl/xoIi
100 Kiểu chữ đẹp:
http://goo.gl/Mp0L0
900 actions photoshop
http://goo.gl/d3McR
50 Actions hay để chỉnh màu cho ảnh chân dung
http://goo.gl/vNAjx
800 Actions fonts chữ
http://goo.gl/C7vu9
Học Photoshop CS5 bằng Video : http://www.hocps.com/

Cách Tạo Dỉa Video dạy Photoshop KS Dương Trung Hiếu

Cách Tạo Dỉa Video dạy Photoshop: http://tinyurl.com/utbinh 465
Cách Tạo Dỉa Video dạy Photoshop JPEG: http://tinyurl.com/utbinh 466
Cách Tạo Dỉa Video dạy Photoshop Dạng PDF: http://tinyurl.com/utbinh 467
Cách Tạo Dỉa Video dạy Photoshop Dạng HTM: http://tinyurl.com/utbinh 468
Cách Tạo Dỉa Video dạy Photoshop Xem Video: http://tinyurl.com/utbinh 469
Links tổng hợp các nội dung Photoshop CS5 của Út Bỉnh: http://tinyurl.com/utbinh 470
E-Book Photoshop CS5 Dạng DOC (6,67 MB): http://goo.gl/eBKDW
E-Book Photoshop CS5 Dạng PDF(6 MB): http://goo.gl/ZgphX
Trang Forum Hải Phòng IT: http://goo.gl/1HKAK
Trang của Admin IBM 32 dỉa KS Hiếu: http://goo.gl/klWAx
Chương Trình Internet Download Manager 5.18 (4,24 MB): http://goo.gl/AM3JV
Links Trang Web HaiPhongIt: http://goo.gl/RIIIl
Chương Trình HJSPlit nối các Files ISO (280 KB):http://hjsplit.en.softonic.com/
Chương Trình Ghi Dỉa Nero 7511 (115,5 MB): http://goo.gl/RJ8OI

Corel KnockOut 2 v2.88

Download tại (17,94 MB) : http://goo.gl/A9t2W
LINKS PHOTOSHOP ÚT BỈNH BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM :
http://goo.gl/gGY9j
mediafire.com ?hmk98wmmash4g8v
6 Kiểu tách nền: http://goo.gl/0XWvW
Video Hướng dẫn: http://goo.gl/yY13q http://goo.gl/ZmO1Z
http://goo.gl/iV6lG http://goo.gl/223iJ http://goo.gl/ngnCn
Softwares – 6 bài viết – Files Actions (26,46 MB):
http://goo.gl/MJ7PX

GOOGLE EARTH TÌM ĐỊA CHỈ ẢNH 3 D.
<img src=http://utbinh.com/4/08052011/GOOGLEEARTH.png>

Hướng Dẫn Sử dụng Google Earth Dạng DOC (7,60 MB):
http://utbinh.com/4/08052011/GOOGLEEARTH.doc
Hướng Dẫn Sử dụng Google Earth Dạng PDF (3 MB):
http://utbinh.com/4/08052011/GOOGLEEARTH.pdf
Hướng Dẫn Sử dụng Google Earth Dạng HTM:
http://utbinh.com/4/08052011/GOOGLEEARTH.htm

CÔNG THỨC VÀ HÀM EXCEL:


KS TRẦN THANH PHONG:
mediafire.com ?xb6o0emlyfx7k61
POWER POINT 2010:
mediafire.com ?68jxh6h39ampqum

THIẾT KẾ WEB DREAMWEAVER

Dreamweaver 8 Út Bỉnh soạn 34 Bài (21,17 MB):
http://goo.gl/ZWdbR
Dreamweaver CS3 Út Bỉnh soạn 10 Bài (12.64 MB):
http://goo.gl/hYSZc
Kết Quả Thực Tập Dreamweaver 8 (35,29 MB):
http://goo.gl/9pLHU
Kết Quả Thực Tập Dreamweaver CS3 (7,43 MB)::
http://goo.gl/PjQtj
Tham Khảo Dreamwever CS3 (844 KB):
http://goo.gl/TOad2

THIẾT KẾ WEB HTML

HTML Kết Quả Thực Tập
http://goo.gl/ELCra
HTML Thiết Kế Web 52 Bài Út Bỉnh soạn
http://goo.gl/bweVP
THAM KHẢO
http://goo.gl/6MJiT

DREAMWEAVWE 8 và CS3

Dreamweaver 8 Út Bỉnh soạn 34 Bài (21,17 MB):
http://goo.gl/ZWdbR
Dreamweaver CS3 Út Bỉnh soạn 10 Bài (12.64 MB):
http://goo.gl/hYSZc
Kết Quả Thực Tập Dreamweaver 8 (35,29 MB):
http://goo.gl/9pLHU
Kết Quả Thực Tập Dreamweaver CS3 (7,43 MB)::
http://goo.gl/PjQtj
Tham Khảo Dreamwever CS3 (844 KB):
http://goo.gl/TOad2


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 581
Registration date : 07/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://utbinhdesign.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết